elcobertartesania.blogspot.com


CATALEG

 • FIGURES DE PESSEBRE
 • ESCULTURES DE TIPUS  POPULAR I QUOTIDIANES
 • ESCENOGRAFIES
 • RESTAURACIÓ DE MOBLES
 • RESTAURACIO DE EINES I ELEMENTS DIVERSOS
 • PESSEBRES ARTÍSTICS
 • MINIATURES
 • MAQUETES , 
 • DETALLS CONSTRUCTIUS
 • REPRODUCCIONS DE FAÇANES
 • TREBALLS EN FANG, GUIX, POLIESTIRE , FORMIGO PREFABRICAT
 • CURSOS I TALLER