elcobertartesania.blogspot.com


CATALEG

  • FIGURES DE PESSEBRE
  • ESCULTURES DE TIPUS  POPULAR I QUOTIDIANES
  • ESCENOGRAFIES
  • RESTAURACIÓ DE MOBLES
  • RESTAURACIO DE EINES I ELEMENTS DIVERSOS
  • PESSEBRES ARTÍSTICS
  • MINIATURES
  • MAQUETES , 
  • DETALLS CONSTRUCTIUS
  • REPRODUCCIONS DE FAÇANES
  • TREBALLS EN FANG, GUIX, POLIESTIRE , FORMIGO PREFABRICAT
  • CURSOS I TALLER